Mr. P. Le Heux advocaat
Leidsegracht 94
1016 CS Amsterdam

tel 020-6383140
fax 084-0034320


PGP : 0x815d488692b85107
5031 9227 8D46 F1EF 2F38 25AC 815D 4886 92B8 5107

NL16INGB0007022823 t.n.v. Mr. P. Le Heux advocaat
NL36INGB0009685501 t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden jhr mr J.A. de Jonge

Nevenfuncties: